Szybki kontakt
tel. 516 359 887
OFERTA

W zakresie wykonawstwa oferujemy usługi:

- instalacje wewnętrzne w obiektach mieszkalnych

- instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych

- instalacje oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego

- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego

- instalacje przeciwpożarowe

- instalacje teletechniczne

- linie kablowe

- zasilanie elektroenergetyczne budynków

- instalacje odgromowe budynków

- wykonanie zasilania napędu bram

 

Realizujemy, także pomiary elektryczne  kontrolne okresowe oraz pomiary elektryczne odbiorcze:

- samoczynnego szybkiego wyłączania (zerowanie)

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- badanie wyłączników różnicowoprądowych

- rezystancji uziemień instalacji odgromowych

- ciągłość instalacji odgromowych

- ciągłości przewodów ochronnych PE

- natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

- natężenia oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

 

W zakresie projektowania zajmujemy się :

- projektowaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych w obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych

- projektowaniem instalacji oświetleniowych

- projektowaniem instalacji oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych

- projektowaniem instalacji odgromowych budynków

- projektowaniem przyłączy elektroenergetycznych (nN)

- projektowaniem linii kablowych oraz napowietrznych (nN oraz SN)

- projektowaniem szaf sterowniczych, rozdzielczych i zasilających

- projektowaniem instalacji przeciwpożarowych